Deze website maakt gebruik van cookies om informatie op uw computer op te slaan. Sommigen zijn essentieel om de website goed te laten functioneren. Anderen geven ons inzicht in hoe de website gebruikt wordt en helpen ons om de gebruikerservaring te optimaliseren. Voor meer informatie kunt u ons privacy- en cookiebeleid bekijken.
Crabtree & Evelyn
Emma Bridgewater
Edwin Jagger
Highland Tweeds
Voorwaarden
Contact
winkelwagen is leeg

cookie

Memory Garden v.o.f.

Molenplaat 11
9163 EC Nes (Ameland)
Holland

Tel; +31(0)519346889
Mobiel; +31 (0)655113120
Mail; info@memorygarden.nl

B.T.W. nr. NL 8110.14.770.B.01
KvK Groningen nr. 11054486
Bank; NL 18 RABO 0330 3632 04
  Uw winkelwagen
winkelwagen is leeg
Totaal: € 0,00
Dit is het privacy- en cookiebeleid van Memory Garden v.o.f. (hierna ook te noemen: "MemoryGarden"). MemoryGarden is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld via deze website.

Verwerkte gegevens
MemoryGarden maakt onderscheid tussen actief en passief verstrekte gegevens. Passief verstrekte gegevens zijn gegevens die u aan beheerders van websites verstrekt zonder dat u zich daar misschien bewust van bent. Wanneer u bijvoorbeeld deze website bezoekt, registreren we een aantal technische gegevens zoals het IP-adres van uw computer, het besturingssysteem dat u gebruikt, de internet browser waarmee u surft en in sommige gevallen de laatste internetpagina die u hebt bezocht.

MemoryGarden verzamelt en verwerkt daarnaast gegevens die u actief aan ons verstrekt zoals bijvoorbeeld het aantal bezoeken op de website en dergelijke.

Doeleinden verwerking
De gegevens die u passief aan ons verstrekt worden zoveel mogelijk anoniem door MemoryGarden gebruikt. We doen dit om de kwaliteit, veiligheid en gebruiksvriendelijkheid van de website te verbeteren. De persoonsgegevens die u actief aan MemoryGarden verstrekt worden opgenomen in een gegevensbestand en gebruikt voor de volgende doeleinden.

A. Uw gegevens worden gebruikt voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomsten en om u de overeengekomen diensten, producten en informatie te leveren.

B. Daarnaast gebruiken wij uw gegevens om het gebruik van de website te verbeteren en indien nodig u van dienst te kunnen zijn.

C. Uw gegevens worden geanalyseerd om de informatie zo veel mogelijk op uw interesse af te stemmen.

D. We gebruiken uw gegevens ten slotte ook om te voldoen aan op MemoryGarden rustende wet- en regelgeving.

Ontvangers
MemoryGarden kan bepaalde gegevens publiceren die u heeft verstrekt. Deze gegevens zijn toegankelijk voor alle bezoekers van de website. MemoryGarden zal u om toestemming tot publicatie vragen wanneer redelijkerwijze vermoed mag worden dat de informatie vertrouwelijke gegevens bevat.

MemoryGarden zal uw gegevens niet aan groepsmaatschappijen of andere derden verstrekken, tenzij u daarvoor voorafgaande ondubbelzinnige toestemming hebt gegeven aan MemoryGarden of indien MemoryGarden daartoe wettelijk verplicht is.

In sommige gevallen kunt u via deze website doorlinken naar websites van derden. MemoryGarden is niet verantwoordelijk voor de gegevensverwerking of het privacybeleid van deze derden. Ook is MemoryGarden niet verantwoordelijk voor de eventuele verwerking van uw openbare persoonsgegevens door andere gebruikers van deze website.

Cookies
Deze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de internet browser op uw computer worden geplaatst. Via deze website kunnen de volgende soorten cookies geplaatst worden:

A. Functionele cookies
Deze cookies worden gebruikt om de website gebruiksvriendelijker te maken door bepaalde gebruikersvoorkeuren op te slaan. Bijvoorbeeld om te onthouden dat u ingelogd bent, bepaalde pagina's reeds bekeken hebt, meegedaan hebt aan een poll of om bepaalde voorkeuren voor de weergave vast te houden.

B. Cookies voor het tonen van gerichte advertenties
Deze site maakt gebruik van advertentienetwerken om advertenties te tonen op bepaalde plekken in de website. Daarnaast kunnen bepaalde specifieke technieken als retargeting en real-time bidding ingezet worden om bezoekers die bepaalde pagina’s van deze website hebben bezocht opnieuw te bereiken via gerichte advertenties op websites van derden. Om deze advertenties zo goed mogelijk te kunnen afstemmen op uw interesses worden cookies gebruikt. De gegevens die in deze cookies worden opgeslagen zijn volledig anoniem.

C. Cookies voor website analyse
MemoryGarden maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om MemoryGarden te helpen analyseren hoe gebruikers de Website gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor MemoryGarden en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

D. Overige cookies
Deze website kan mediabestanden van websites van derden zoals bijvoorbeeld Youtube.com bevatten. Bij het afspelen van deze mediabestanden kunnen door deze derden cookies geplaatst worden. Verder biedt deze website de optie om bepaalde informatie te delen via sociale netwerken als Facebook.com, LinkedIn.com of Twitter.com. Bij gebruik van deze functionaliteit kunnen door deze sociale netwerken cookies op uw computer plaatsen om bij te houden welke informatie gedeeld is.

Blokkeren van cookies
U kunt uw internet browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst. Ook kunt u het plaatsen van cookies volledig blokkeren. U kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de website gebruikmaken.

Indexering door zoekmachines
De gegevens die u in uw account of profiel opneemt, kunnen in beginsel niet door externe websites, zoals zoekmachines, geïndexeerd worden. Alle overige door u geplaatste content wordt wel door zoekmachines geïndexeerd.

Beveiliging en bewaartermijn
De persoonsgegevens die via deze website worden verzameld zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken. MemoryGarden bewaart uw (persoons-)gegevens zo lang u een lidmaatschap heeft, relatie bent of anderszins verbonden bent aan het bedrijf of of zo lang als de wet dat voorschrijft. MemoryGarden mag de persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.

Inzage, correctie en verwijdering
U kunt uw gegevens inzien en verzoeken om ze te laten corrigeren of verwijderen. Indien u een account of een profiel heeft, kunt u dit voor het grootste deel zelf doen, bijvoorbeeld via de profielpagina. In de gevallen dat dit op deze manier niet mogelijk is, stuurt u een bericht met uw naam en contactgegevens aan MemoryGarden, postbus 10, 4060 GA Ophemert of een e-mail aan menp@menp.nl. In uw verzoek dient u zoveel mogelijk te specificeren op welke persoonsgegevens het verzoek ziet. Naar aanleiding van uw verzoek berichten we u over het verdere verloop van de procedure.

MemoryGarden zal in beginsel binnen zes weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal MemoryGarden de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. MemoryGarden stuurt u na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht. Indien MemoryGarden de betreffende persoonsgegevens (gedeeltelijk) niet heeft verwijderd, stuurt MemoryGarden de bezoeker een bericht waarin zij toelicht waarom niet (volledig) aan het verzoek kon worden voldaan.

Indien MemoryGarden niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering betrekking heeft, kan MemoryGarden de bezoeker vragen om zijn verzoek (nader) te specificeren. MemoryGarden schort de uitvoering van het verzoek op totdat de bezoeker MemoryGarden de (nadere) specificatie heeft verstrekt.

MemoryGarden is gerechtigd deze privacy en cookie policy eenzijdig wijzigen. We adviseren u daarom om deze policy regelmatig op wijzigingen na te gaan.


Dit privacy- en cookiebeleid is voor het laatst gewijzigd op 1 juli 2015.

F.A.Q. | Voorwaarden | Contact | © 2018 - Memory Garden v.o.f.